påbud

påbud
s (-et, påbud)

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • påbud — • förordning, påbud, bestämmelse, stadgande, regel, föreskrift, direktiv, dekret, reglemente • kungörelse, meddelande, tillkännagivande, proklamation, påbud, anmälan • kungörelse, meddelande, tillkännagivande, proklamation, påbud, anmälan, dekret …   Svensk synonymlexikon

  • påbud — på|bud sb., det, påbud, dene, i sms. påbuds , fx påbudstavle …   Dansk ordbog

  • dekret — • förordning, påbud, bestämmelse, stadgande, regel, föreskrift, direktiv, dekret, reglemente • kungörelse, meddelande, tillkännagivande, proklamation, påbud, anmälan …   Svensk synonymlexikon

  • regel — • föreskrift, stadga, bestämmelse, befallning, bud, order, regel, reglemente • förordning, påbud, bestämmelse, stadgande, regel, föreskrift, direktiv, dekret, reglemente • räknemönster, räknemetod, regeluppsättning • förordning, påbud,… …   Svensk synonymlexikon

  • tillkännagivande — • budskap, bud, meddelande, underrättelse, besked • kungörelse, meddelande, tillkännagivande, proklamation, påbud, anmälan, dekret • kungörelse, meddelande, tillkännagivande, proklamation, påbud, anmälan • deklaration, uttalande, förklaring,… …   Svensk synonymlexikon

  • ФИНЛЯНДИЯ — (Suomi) гос во на С. Европы, граничит с СССР (половина сухопутных границ Ф. является гос. сов. финляндской границей), Норвегией, Швецией. Площ. 337 тыс. км2. Нас. ок. 4,7 млн. ч. (1973). Столица г. Хельсинки. Финны составляют св. 92% всего… …   Советская историческая энциклопедия

  • Dekret — Kundgørelse, påbud …   Danske encyklopædi

  • Edikt — 1. Synonymer: Påbud, kongebud, pavebud, bekendtgørelse. 2. En kongelig forordning i middelalderen …   Danske encyklopædi

  • Passiv — Lideform (af verbet). Se Diatese. Ved omskrivning bliver objektet i den aktive sætning subjekt (patiens) i passiv. Dannelser på dansk: 1. blive: hunden bliver slået af drengen 2. s (refleksiv passiv): hunden slås 3. man (aktiv): man slår hunden s …   Danske encyklopædi

  • Soft law — Blød lovgivning . Ofte anvendt betegnelse for den form for regulering, der ikke betjener sig af tvangsprægede sanktioner (i form af retligt bindende forbud, påbud m.v.), men som i højere grad tilskynder bestemte handlemåder ud fra andre… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”